KALK- OG RUSTFJERNER

FORESPØRG/KONTAKT

BORUP KALK & RUSTFJERNER

Rust- og kalkfjerningsmiddel baseret på bl.a. Phosforsyre.

Bemærkninger: Borup Rust- og Kalkfjerner må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar) samt terrazzogulve. Må ej heller anvendes sammen med klorholdige produkter.

Særdeles velegnet til fjernelse af rust i WC-kummer.

Almindelig anvendelse:
Borup Rust- og Kalkfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement, betonfliser, eternitplader, karosserier, automobiler, containers, beholdere, bassiner, afløb m.m. Ved svære rustforekomster kan emnet dyppes helt ned i ufortyndet Borup Rust- og Kalkfjerner, som derefter kan bruges igen. Borup Rust- og Kalkfjerner får fat i grovrust og kommer i alle revner og sprækker.

Brugsanvisning:
Borup Rust- og Kalkfjerner smøres på med pensel eller børste og skal virke et par minutter, hvorefter der skylles grundigt med vand. Malet jern grundes, når fladen er tør.

Produktet anvendes i følgende forhold:
Svære forekomster: 1:1
Grundrensning: 1:5
Regelmæssig rensning: 1:25
Aluminium: 1:50
Lettere kalkbelægninger: 1:80

Sikkerhedsdatablad

Kategori:

Beskrivelse